TAMASHII NATIONS TOKYO

CALENDAR

2021/04
 • 04/01 THU

  • 営業時間:12:00〜18:00
 • 04/02 FRI

 • 04/03 SAT

  • 営業時間:10:00〜18:00
 • 04/04 SUN

  • 営業時間:10:00〜18:00
 • 04/05 MON

  • 営業時間:12:00〜18:00
 • 04/06 TUE

  • 営業時間:12:00〜18:00
 • 04/07 WED

  • 営業時間:12:00〜18:00
 • 04/08 THU

  • 営業時間:12:00〜18:00
 • 04/09 FRI

  • 営業時間:12:00〜20:00
 • 04/10 SAT

  • 営業時間:10:00〜20:00
 • 04/11 SUN

  • 営業時間:10:00〜20:00
 • 04/12 MON

  • 営業時間:12:00〜18:00
 • 04/13 TUE

  • 営業時間:12:00〜18:00
 • 04/14 WED

  • 営業時間:12:00〜18:00
 • 04/15 THU

  • 営業時間:12:00〜18:00
 • 04/16 FRI

  • 営業時間:12:00〜20:00
 • 04/17 SAT

  • 営業時間:10:00〜20:00
 • 04/18 SUN

  • 営業時間:10:00〜20:00
 • 04/19 MON

  • 営業時間:12:00〜20:00
 • 04/20 TUE

  • 営業時間:12:00〜20:00
 • 04/21 WED

  • 営業時間:12:00〜20:00
 • 04/22 THU

  • 営業時間:12:00〜20:00
 • 04/23 FRI

  • 入替休業
 • 04/24 SAT

  • 営業時間:10:00〜20:00
 • 04/25 SUN

  • 営業時間:10:00〜20:00
 • 04/26 MON

  • 営業時間:12:00〜20:00
 • 04/27 TUE

  • 営業時間:12:00〜20:00
 • 04/28 WED

  • 営業時間:12:00〜20:00
 • 04/29 THU

  • 営業時間:12:00〜20:00
 • 04/30 FRI

  • 営業時間:12:00〜20:00